Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp

.
DGC: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam
Giá hiện tại
39.9
Thay đổi
Xem hồ sơ doanh nghiệp
TIN MỚI

CTCP Bột giặt và hóa chất Đức Giang (DGC): Ngày 17/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/1/2019.

CTCP Kỹ thuật ô tô Trường Long (HTL): Ngày 15/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/3/2019.

CTCP Hóa – Dược phẩm Mekophar (MKP): Ngày 30/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 28/2/2019. Đồng thời Dược phẩm Mekophar cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 3,8 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 20%, giá phát hành 40.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Dược phẩm Hải Phòng (DPH): Ngày 17/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 24/1/2019.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG): Ngày 22/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 30/1/2019.

CTCP Sông Đà 10 (SDT): Ngày 24/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Số tiền được thanh toán vào 2 đợt, đợt 1 ngày 31/1/2019 trả 3% và đợt 2 ngày 29/3/2019 trả 3% còn lại.

CTCP XNK Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (YTC): Ngày 16/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 28/1/2019.

CTCP Diêm Thống Nhất (DTN): Ngày 15/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 31/1/2019.

CTCP Cấp thoát nước Bến Tre (NBT): Ngày 21/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 31/1/2019.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp

Thái Phương

Theo Trí thức trẻ

Nguồn: cafef.vn