.
Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam phát biểu tại hội nghị
Dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1,214 triệu tỷ trong đó dư nợ ngắn hạn chiếm 60,4% tổng dư nợ. Tổng huy động vốn đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiếm soát ở mức dưới 1,4% trên tổng dư nợ.
Dù không đề cập con số lợi nhuận tuyệt đối của năm qua, nhưng Chủ tịch BIDV cho biết, tăng trưởng 13% so với năm 2017. Năm 2017, lợi nhuận của BIDV đạt 8.800 tỷ đồng, có nghĩa năm 2108 lợi nhuận ngân hàng này đạt hơn 9.900 tỷ đồng. Đây là con số cao nhất từ trước tới nay của nhà băng này.
Năm 2019, ông Tú cho biết ngân hàng sẽ tập trung triển khai quyết liệt, mạnh mẽ các giải pháp để gia tăng chất lượng hoạt động, hiệu quả kinh doanh, tạo điều kiện và phục vụ tốt mọi sản phẩm dịch vụ ngân hàng, sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản của phương án tái cơ cấu đến năm 2020 trước 1 năm, tức là hoàn thành luôn trong năm nay.
“Chúng tôi tập trung quán triệt tinh thần Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ, kết luận của Thủ tướng và Chỉ đạo của NHNN. Và cũng như hôm nay, chúng tôi tiết giảm chi phí, điều chỉnh giảm khoảng thêm mức 0,25%/năm cho các đối tượng ưu tiên”, ông Tú nói.
Về kiến nghị đề xuất với Chính phủ và NHNN, chủ tịch BIDV đưa ra 4 đề xuất, bao gồm:
Một là phát triển thị trường chứng khoán như một kênh vốn dài hạn chủ yếu của nền kinh tế để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chia sẻ về áp lực vốn dài hạn với hệ thống ngân hàng.
Hai là có các biện pháp tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng. Riêng với BIDV đề nghị trước mắt tháo gỡ các điều kiện ràng buộc nhà đầu tư nước ngoài để BIDV có thể hoàn tất giao dịch bán vốn trong thời gian sớm nhất (bán vốn cho ngân hàng KEB Hana của Hàn Quốc - PV).
Ba là chỉnh sửa Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực ngân hàng.
Bốn là cần chuẩn hoá và cấp chứng chỉ cho nhân sự hoạt động ngành ngân hàng, đặc biệt là các vị trí quản trị rủi ro, kiểm soát hoạt động, giao dịch viên.
Nguồn: kinhtedothi.vn