Bà Rịa – Vũng Tàu: Thu hồi dự án Khu nhà ở Công ty UDEC tại thị xã Phú Mỹ

.
CafeLand - Phó Chủ tịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Lê Tuấn Quốc vừa giao Sở Xây dựng phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện các thủ tục thu hồi đất thực hiện dự án Khu nhà ở Công ty UDEC sau khi nghe báo cáo xin giãn tiến độ thực hiện dự án của Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị (Công ty UDEC).

Khu đất sau thu hồi sẽ giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý và cập nhật lại quy hoạch để chuyển đổi khu đất nêu trên thành đất ở. Phó Chủ tịch cũng giao Sở Xây dựng thành lập Đoàn kiểm kê tài sản, xác định giá trị các hạng mục Công ty UDEC đã thực hiện, tham mưu UBND tỉnh phương án bồi thường phù hợp.

UBND tỉnh đã có văn bản số 766/UBND.XD ngày 21/02/2006 thỏa thuận địa điểm cho Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay đã chuyển đổi thành Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị) khảo sát, lập dự án đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở Công ty UDEC và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 3451/QĐ-UBND với diện tích đất khoảng 18.200 m2.

Khu đất dự kiến thực hiện dự án cũng đã được UBND tỉnh giao cho Công ty UDEC tại quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 25/3/2009 với diện tích đất khoảng 17.834m2, hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất (trong đó, 16.308 m2 tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ; 1.526m2 tại xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa).

Tuy nhiên sau 10 năm, tiến độ thực hiện dự án bị chậm so với kế hoạch do hạ tầng kỹ thuật chưa kết nối vào khu đất dự án, thị trường bất động sản gặp khó khăn,… Do đó, để tiếp tục triển khai dự án, Công ty UDEC đã kiến nghị được giãn tiến độ thực hiện và ký quỹ đầu tư theo quy định.

Nguồn: cafeland.vn